International Class

Internationale Lessen

Amsterdam bruist van de verschillende nationaliteiten waardoor niet iedereen Nederlands spreekt.
Wij raden in de meeste gevallen anderstalige deelnemers aan om gewoon mee te doen met de reguliere lessen.
Het is een mooie gelegenheid om de Nederlandse taal eigen te maken.
Daarnaast bieden wij 1 uur per week een International class aan waarin de voertaal Engels is.

Een maandkaart (4 lesweken) €50,-
Een seizoenkaart (18 lesweken) €200,-

International class

Amsterdam has many different nationalities, from which not everybody speaks Dutch.
In most cases, we advise non-English participants to just join the regular classes.
This is a great opportunity to learn the Dutch language.
In addition, we offer 1 hour a week an International class in which the language of instruction is English.

Monthly pass (4 weeks) €50,-
Seasons pass (18 weeks) €200,-

 


Andere mogelijkheden